Strafrecht

Indien u verdacht wordt van een strafbaar feit, heeft dat nogal wat consequenties. Mogelijk wordt u in voorlopige hechtenis genomen, dient u voor de rechter te verschijnen, dreigt een gevangenisstraf en/of TBS-maatregel, krijgt u te maken met een strafblad of wordt u aangemerkt als stelselmatige dader. Rechtsbijstand is dan onontbeerlijk. Wij willen u graag terzijde staan. Is er wel voldoende bewijs? Dienen er getuigen te worden gehoord? Heeft justitie zich zelf wel aan de regels gehouden? Is een veroordeling niet te voorkomen, dan zullen wij er alles aan doen om de schade voor u zo beperkt mogelijk te houden.

Het strafrecht omvat echter meer dan alleen de verdediging in de rechtszaal. Hieronder ziet u voor welke problemen u binnen het strafrecht onder meer bij ons terecht kunt:

 • Aanhouding, inverzekeringstelling en/of voorlopige hechtenis 
 • Strafbeschikking
 • Dagvaarding voor politierechter of meervoudige kamer 
 • Hoger beroep 
 • Cassatie
 • Procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
 • TBS-zaken 
 • ISD-zaken 
 • Overleveringszaken 
 • WOTS / WETS-zaken: buitenlandse straf uitzitten in Nederland 
 • Omzetting werkstraf
 • Schadevergoeding
 • DNA-afname
 • Beslag
 • Inname rijbewijs
 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • Ontnemingszaken 
 • Detentierecht 
 • Beklag tegen het niet vervolgen van een strafbaar feit 
 • Vordering benadeelde partij


Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.