Slachtoffer / Benadeelde partij

Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit? Wat kunt u doen? Wat zijn uw rechten en plichten? Wanneer u slachtoffer bent geworden van een overtreding of misdrijf dan dient u hiervan altijd eerst aangifte te doen bij de politie. U kunt zich vervolgens als benadeelde partij voegen in het strafproces dat tegen de verdachte wordt gehouden. Wij kunnen u bijstaan om uw geleden schade vergoed te krijgen en ervoor te zorgen dat u begrijpt wat er voorafgaand en tijdens een zitting gebeurt. Daarnaast kunnen we u wijzen op de rechten en mogelijkheden die de wet aan u als slachtoffer toekent

Indien de officier van justitie besluit om de verdachte niet verder te vervolgen dan kunt u ons inschakelen om tegen deze beslissing bezwaar te maken bij het gerechtshof. Wij begeleiden u in de procedure bij het hof.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord. Zie voor verdere informatie de website www.slachtofferadvocaatlimburg.nl.