Psychiatrisch Patiëntenrecht

‘Ooit een normaal mens ontmoet? …en beviel ’t?’ Met deze slogan wist Stichting Pandora, die opkwam voor mensen met psychische problemen, jarenlang menigeen tot nadenken aan te zetten.

Iedereen kan te maken krijgen met psychische of psychiatrische problemen. Soms kan iemand door dergelijke problematiek een gevaar vormen voor zichzelf of zijn/haar omgeving. Dat kan leiden tot een gedwongen (spoed)opname in een psychiatrische kliniek op grond van de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Een dergelijke gedwongen opname is erg ingrijpend voor de patiënt. Indien een opname wordt gevorderd, is rechtsbijstand dan ook onontbeerlijk om kritisch na te gaan of een gedwongen opname noodzakelijk is. Zijn er geen minder ingrijpende alternatieven?

Is een patiënt (vrijwillig of gedwongen) opgenomen in een psychiatrische kliniek, komen hem/haar rechten toe, die gerespecteerd dienen te worden. Worden deze rechten geschonden, dan kunt u bij ons terecht. Wij dienen dan samen met u een klacht in.

Binnen dit rechtsgebied kunt u onder meer voor de volgende zaken bij ons terecht:

  • Gedwongen opname
  • Inbewaringstelling (spoedopname)
  • Rechterlijke machtiging
  • Voorwaardelijke machtiging
  • Klachten over de behandeling binnen de psychiatrische kliniek
  • Toepassing van middelen en maatregelen (zoals separatie, fixatie, dwangmedicatie)
  • Verzoek tot overplaatsing
  • Verzoek tot (voorwaardelijk) ontslag


Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.