Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht regelt alle rechten en plichten die voortkomen uit een familieband dan wel gekozen band (zoals huwelijk of geregistreerd partnerschap). Iedereen heeft automatisch te maken met deze rechten en plichten. Zo regelt de wet bijvoorbeeld al vanaf de geboorte of er sprake is van een wettelijk erkende band tussen vader en kind. En zo worden bijvoorbeeld door het huwelijk of geregistreerd partnerschap rechten en plichten tussen de gehuwden/geregistreerde partners onderling in het leven geroepen.

Juist omdat iedereen automatisch te maken heeft met de wettelijke regels van het personen- en familierecht, lopen velen vroeg of laat tegen een juridisch probleem op dit gebied aan. Wij staan u dan graag met raad en daad terzijde. Hierbij valt onder meer te denken aan:

 • Echtscheiding 
 • Verbreking samenwoning 
 • Bepalen hoofdverblijfplaats 
 • Boedelscheiding 
 • Alimentatie 
 • Ondertoezichtstelling 
 • Uithuisplaatsing 
 • Naamswijziging 
 • (Gezamenlijk) gezag 
 • Omgang 
 • Erkenning


Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.