Jeugdrecht

Ook minderjarigen kunnen in aanraking komen met het recht. Zo kunnen ze een strafbaar feit hebben begaan, kan de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling van de minderjarige overwegen of zelfs een (gesloten) uithuisplaatsing. Ook een scheiding van de ouders kan met zich meebrengen dat een kind tegen juridische vragen oploopt. Vaak heeft het kind de mogelijkheid om de rechter uit te leggen hoe hij/zij over de gevolgen van de scheiding denkt. In al deze gevallen is het prettig als de minderjarige zelf wordt bijgestaan door een advocaat/bijzonder curator. Crombag Oehlen Advocaten wil er zijn voor de minderjarige. Wij leggen niet onze mening op, maar luisteren naar de minderjarige, steunen hem/haar en adviseren open en eerlijk.
De volgende juridische problemen komen binnen het jeugdrecht onder meer naar voren:

Strafrechtelijke problemen:

 • Contacten met politie en justitie 
 • Oproep voor een gesprek met de officier van justitie 
 • Aanbod van een strafbeschikking
 • Dagvaarding voor de kinderrechter 
 • Klaagschrift tegen inbeslagname van goederen 
 • Bezwaarschrift tegen afname celmateriaal ter bepaling van DNA
 • Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf
 • Problemen rondom de verklaring omtrent het gedrag (VOG)


Familierechtelijke problemen:

 • Uithuisplaatsing 
 • Ondertoezichtstelling 
 • Klachten over de voogd 
 • Klachten over de Raad voor de Kinderbescherming 
 • Omgang met ouders 
 • Gezag van ouders 
 • Verblijfplaats na echtscheiding ouders 
 • Naamswijziging


Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.