Tarieven


Crombag Oehlen Advocaten levert financieel maatwerk voor particulieren en ondernemers. Afhankelijk van de aard van de zaak, spoedeisendheid of draagkracht kan het uurtarief worden aangepast of kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt. De uurtarieven zijn exclusief BTW, kantoorkosten en verschotten zoals griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels van bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie of de Kamer van Koophandel. 

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, de zogenaamde toevoeging. In dat geval betaalt de overheid een gedeelte van de kosten van uw advocaat. Of de toevoeging wordt verleend hangt enerzijds af van uw inkomen en vermogen, anderzijds van de vraag of juridische bijstand noodzakelijk wordt geacht. De overheid heeft grenzen vastgesteld wanneer u in aanmerking komt voor een toevoeging: zie www.rvr.org.

In de meeste gevallen dient u wel een door de overheid bepaalde eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is eveneens afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Daarnaast dient u zelf de kosten te dragen voor verschotten, zoals bijvoorbeeld griffierechten en uittreksels van bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie en de Kamer van Koophandel. Voor de eigen bijdrage en griffierechten kunt u bij de sociale dienst (de Dienst Werk en Inkomen) bijzondere bijstand vragen. Deze wordt in het algemeen toegekend als de kosten rechtsbijstand meer dan € 50,= bedragen en uw inkomen op het niveau van de bijstandsnorm ligt. Ons kantoor is aangemerkt als high trust kantoor door de raad voor rechtsbijstand.

Logo_rvr.jpg                          Logo_high_trust.jpg

^ Back to Top