Floor Oehlen

mail.png linkedin.png

Floor Oehlen studeerde rechten aan de Universiteit Maastricht. In 2002 is zij gaan werken als advocaat in strafzaken. Binnen en buiten het strafrecht heeft zij in het bijzonder aandacht voor de belangen van jeugdigen, cliënten met psychische problematiek (PIJ, TBS, plaatsing psychiatrisch ziekenhuis) en slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Floor is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NvSA), de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) en de vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN). Floor treedt daarnaast op als docente postacademisch onderwijs aan de Universiteit Maastricht, de Radboud Universiteit (CPO) en OSR Juridische Opleidingen. Floors aanpak kenmerkt zich door passie, bevlogenheid en een winnaarsmentaliteit. Voor meer informatie over haar aanpak in slachtofferzaken: zie www.slachtofferadvocaatlimburg.nl.

Floor Oehlen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Strafrecht: algemeen, jeugdzaken, TBS en slachtofferzaken
- Personen-en familierecht: jeugdzaken
- Psychiatrisch patiëntenrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.